Trung tâm IDC được thành lập ngày 6/6/2018 theo Quyết định số 1970/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, nhiệm vụ chính là cung cấp các dịch vụ công để phát triển công nghiệp bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp công nghiệp, xúc tiến chuyển giao công nghệ, B2B (Business to Business), xúc tiến hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp.

Trung tâm có mục tiêu phát triển các chương trình CNHT trong nước, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Trên cơ sở đó, cải thiện môi trường sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp có môi trường lưu thông hàng hóa, sản phẩm thông suốt, tiêu thụ sản phẩm ngành CNHT sản xuất ra thật sự ổn định, liên tục.

Cầu nối hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ
Mặc dù đã đạt được bước tiến dài, nhưng để ngành CNHT đủ sức tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, cần tập trung triển khai nhiều giải pháp thiết thực hơn nữa.

IDC được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp xuyên suốt toàn quy trình hoạt động, từ khi khởi nghiệp kinh doanh tới khi đi vào thực tiễn sản xuất, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận và khai thác thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải. Gần đây nhất, chúng tôi đã tổ chức chương trình “Kết nối doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ năm 2019”. Mục đích của chương trình này là nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận các doanh nghiệp đa quốc gia (MNE), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh với số lượng lớn để có cơ hội giao thương, tham gia vào chuỗi cung ứng của họ.

Ông Đỗ Nam Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC) - Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương được tờ Công thương dẫn lời cho hay,  chúng tôi kỳ vọng vì chương trình sẽ là cầu nối hiệu quả cho doanh nghiệp sản xuất CNHT có sản phẩm cung ứng phù hợp, được gặp gỡ, tiếp xúc và kết nối với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp CNHT liên kết để thực hiện các hợp đồng gia công, tăng khả năng tiếp cận với các đối tác. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước, các nhà đầu tư mở rộng thị trường, từng bước tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là trong bối cảnh chuyển biến của kinh tế thế giới với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát huy những mặt tích cực của IDC, hiện nay Bộ Công Thương đang triển khai thành lập Trung tâm phía Nam, dự kiến tại TP. Hồ Chí Minh.

 

Ông Đỗ Nam Bình hy vọng một số địa phương cũng sẽ thành lập các trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, trước mắt là các địa phương có nền công nghiệp phát triển như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ngãi...

“Điều này rất quan trọng vì sẽ tạo nên mạng lưới Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương nhằm triển khai hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cải tiến tăng năng lực sản xuất, kỹ thuật chuyên sau cho doanh nghiệp... một cách đồng bộ và hiệu quả nhất. Và hy vọng rằng một mạng lưới Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp sẽ hình thành trong tương lai và từng bước giúp các doanh nghiệp CNHT nói riêng và ngành CNHT nói chung phát triển nhanh và bền vững”, ông Bình chia sẻ với tờ Công Thương.

Được biết hiện nay, IDC đang tập trung hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, đặc biệt đối với mảng CNHT. Trên cơ sở đó, IDC cũng triển khai các chương trình tư vấn cải tiến sản xuất, tăng năng suất lao động và hỗ trợ kết nối nhằm giúp doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Bên cạnh các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đang triển khai như tư vấn cải tiến sản xuất, hỗ trợ kết nối để doanh nghiệp có điều kiện tham gia vào chuổi cung ứng toàn cầu, IDC luôn xác định nhân lực có trình độ cao là nguồn lực then chốt phát triển doanh nghiệp. Vì vậy, những năm tiếp theo IDC tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quan trọng của từng ngành công nghiệp như chuyên gia tư vấn cải tiến sản xuất, chuyên gia sản xuất khuôn mẫu... thông qua hợp tác, hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài như Samsung, WorldBank, LinkSME...

Cụ thể, IDC đang triển khai các chương trình hỗ trợ chuyển giao công nghệ theo mô hình 3 bên Chính phủ - nhà cung cấp công nghệ - doanh nghiệp để giúp một số doanh nghiệp phát triển vượt bậc, hình thành nên các đầu chuỗi sản xuất, dẫn dắt và trợ giúp các doanh nghiệp CNHT nước nhà khác cùng phát triển.

Thu Nga