Bàn về giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, Bộ Tài chính không đồng thuận nhiều điểm. Trong đó, liên quan ngành ô tô, Bộ Tài chính không đồng ý với kiến nghị giảm 50% lệ phí trước bạ cho ô tô lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 cũng như áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ngành ô tô nội.

Bộ Tài chính nêu lý do là khi đưa ra các ưu đãi trên có thể dẫn tới việc vi phạm cam kết quốc tế về không phân biệt đối xử giữa hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu khi Việt Nam đã tham gia tổ chức thương mại quốc tế.

Trong khi đó, đây là kiến nghị chủ đạo của Bộ Công Thương cũng như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam.

Đơn vị chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ cho doanh nghiệp gặp khó khăn do Covid-18 là Bộ KH&ĐT hiện đang phải "cân đo đong đếm" giữa các ý kiến trái chiều.

 

Các nội dung gây tranh cãi giữa các bộ còn nằm ở nội dung như miễn lệ phí môn bài cho DN, giảm 50% thuế Thu nhập DN cho DNVVN, hợp tác xã trong năm 2020, giảm 50% thuế suất Giá trị gia tăng (hiện nay là 10%) cho các hàng hóa, dịch vụ gặp khó khăn, nguyên vật liệu để giảm chi phí đầu vào cho sản xuất của các DN, giảm 50% thuế Bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu đầu vào của các ngành vận tải...

Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm về thu ngân sách nên trong bối cảnh đưa ra nhiều giải pháp giảm, giãn các khoản thu, áp lực lên Bộ này là không nhỏ.

Các doanh nghiệp kỳ vọng Chính phủ sớm ban hành các giải pháp hỗ trợ DN để giảm tổn thất chịu ảnh hưởng mạnh do Covid-19 gây ra.

Thu Ngân