Công nghiệp hỗ trợ

Diễn đàn CNHT 2019: "Doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu"icon
Diễn đàn CNHT 2019: 'Doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu'
icon
Ngày 28/11 tới đây, Diễn đàn Công nghiệp hỗ trợ năm 2019 với chủ đề 'Doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị ô tô toàn cầu'.
HIỂN THỊ THÊM TIN
 
 
Hoàn thiện thông tin gửi bình luận
Cần nhập đầy đủ Email
Cần nhập đầy đủ Tên hiển thị