Thống kê kết quả sau hai năm triển khai dịch vụ chuyển mạng di động giữ nguyên số thuê bao (dịch vụ MNP) cho hay, từ năm 2018 đến ngày 07/12/2020, số thuê bao đăng ký chuyển mạng từ 6.814 thuê bao lên 2.777.582 thuê bao; Số lượt thuê bao đăng ký chuyển mạng từ 14.934 thuê bao lên 6.204.549 thuê bao; Số lượng thuê bao chuyển mạng thành công 1.808 thuê bao lên 1.957.040 thuê bao.

Theo đó, tỉ lệ chuyển mạng thành công từ 26,53% lên 92,9%; Tỉ lệ từ chối sai (Thống kê từ 06/2019) từ 3,80% lên  4,49%.

 
Thống kê của Bộ TT&TT: Trong 2 năm, có 2.777.582 thuê bao đăng ký chuyển mạng
Từ năm 2018 đến ngày 07/12/2020, số thuê bao đăng ký chuyển mạng từ 6.814 thuê bao lên 2.777.582 thuê bao.

Việc triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, sau hai năm đã mang lại sự tự do lựa chọn doanh nghiệp di động cung cấp dịch vụ trên cơ sở chất lượng, dịch vụ, loại bỏ rào cản mất số điện thoại hiện có khi chuyển mạng (chuyển nhà cung cấp dịch vụ), đồng thời giúp cho người dùng có thể hưởng lợi ích từ việc cạnh tranh giữa các nhà mạng được thúc đẩy do tác động của MNP cũng như chất lượng dịch vụ được nâng cao, giá cước giảm, nhiều tiện ích và hệ sinh thái dịch vụ đa dạng.

Hằng Nga