Năm 2020 là năm toàn ngành Thông tin và Truyền thông bám sát Nghị quyết 17/NQ-CP để triển khai các chỉ tiêu về Chính phủ điện tử.

Tính đến nay, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt 16 chỉ tiêu, sẽ đạt 3 chỉ tiêu vào cuối tháng 12/2020 nhưng vẫn còn 7 chỉ tiêu không đạt. Trong số 83 nhóm nhiệm vụ Nghị quyết 17 giao thực hiện, đến nay đã hoàn thành 64 nhóm nhiệm vụ và còn 19 nhóm nhiệm vụ đang thực hiện. Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đưa ra những con số tổng kết tình hình triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP tại phiên họp trực tuyến với các Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức chiều ngày 18/12/2020.

Thống kê của Bộ TT&TT: Năm 2020, dịch vụ công trực tuyến tăng 30%
Phiên họp được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước. Ảnh minh họa
 

Năm 2020 là một năm có những bước phát triển đột phá về Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Kết quả phát triển Chính phủ điện tử chỉ riêng trong năm 2020 bằng nhiều năm trước gộp lại. Cổng dịch vụ công quốc gia khai trương tháng 12/2019 chỉ với 8 dịch vụ công trực tuyến nhưng chỉ sau 01 năm (tháng 12/2020) đã đạt 2.361. Nếu như số lượng dịch vụ công trực tuyến mức 4 năm 2018 đạt ở mức khiêm tốn 4,5%, đến năm 2019 đạt 10,7% và tăng gần gấp 3 vào năm 2020, đạt 30%.

Về công tác xây dựng thể chế, hành lang pháp lý cho Chính phủ điện tử đã cơ bản hoàn thiện với 03 Nghị định quan trọng: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, Thứ trưởng khẳng định.

Hằng Nga