Trong đó, có hướng dẫn tạm thời quản lý, giám sát người đến, về tỉnh trong tình hình mới phòng, chống dịch COVID-19.

Theo quy định mới, những người đến, về tỉnh Thái Bình được phân thành hai nhóm.

Nhóm 1, gồm người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều, liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến, về tỉnh) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID- 19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương).

Nhóm 2, gồm người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Thái Bình: Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn người đến-về địa phương
Theo quy định mới, những người đến, về tỉnh Thái Bình được phân thành hai nhóm. Ảnh minh họa

Cụ thể, tỉnh Thái Bình không tiếp nhận người đến, về tỉnh từ vùng dịch cấp độ 3 (vùng cam), cấp độ 4 (vùng đỏ) và các vùng cách ly y tế (phong tỏa).

Các trường hợp đặc biệt (thực hiện công vụ, vận chuyển hàng hóa, hoàn thành cách ly tập trung, đi khám chữa bệnh...) từ vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 và các vùng cách ly y tế khi vào tỉnh, ngoài việc phải đáp ứng các điều kiện quy định chung nói trên, phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu xét nghiệm, các giấy tờ liên quan chứng minh phù hợp với lý do vào tỉnh.

Các trường hợp vào tỉnh để thực hiện công vụ hoặc các đơn vị, doanh nghiệp mời người lao động từ các địa phương này đến làm việc tại Thái Bình, phải có quyết định cử/mời người, kế hoạch làm việc, phương án vận chuyển, di chuyển, sinh hoạt đảm bảo an toàn và được chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố nơi đến làm việc.

Các đoàn ngoại giao thuộc thẩm quyền đón và làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định.

Các trường hợp lưu trú/cư trú tại tỉnh, nếu thuộc nhóm 1, phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu và ngày thứ 7.

Nếu trường hợp này thuộc nhóm 2, phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tính từ ngày đến, về địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày tiếp theo.

Người về tỉnh từ các địa phương có số mắc COVID-19 cao (như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An...), nếu thuộc nhóm 1, cách ly y tế tập trung 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

 

Trường hợp này nếu thuộc nhóm 2, cách ly y tế tập trung 14 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 ba lần vào ngày đầu, ngày thứ 7, ngày thứ 14 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo.

Đối với người đến, về từ vùng dịch cấp độ 2 (vùng vàng), nếu thuộc nhóm 1, thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và nếu thuộc nhóm 2, theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày.

Đối với người đến, về từ vùng dịch cấp độ 1 (vùng xanh), nếu thuộc nhóm 1, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh và nếu thuộc nhóm 2, tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh.

Việc cách ly tại nhà chỉ được thực hiện khi địa điểm cách ly đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế; thực hiện treo biển thông báo “Gia đình có người thực hiện cách ly y tế.”

Nếu địa điểm cách ly tại nhà không đảm bảo theo quy định hoặc đối tượng cách ly tại nhà không tuân thủ đúng quy định, sẽ buộc phải thực hiện cách ly tập trung.

Trường hợp địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo các điều kiện theo quy định và người dân đồng ý cách ly tập trung thì tổ chức thực hiện cách ly tập trung thay cho cách ly tại nhà.

Bên cạnh đó, người tỉnh Thái Bình khi ra tỉnh ngoài, không đến các địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 và các vùng cách ly y tế; hạn chế đến các vùng dịch cấp độ 1, cấp độ 2 nếu không thực sự cần thiết, nhất là những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.

Cán bộ, người lao động của các đơn vị khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Khi quay trở về tỉnh phải thực hiện theo các quy định nói trên.

Với các đoàn công tác của tỉnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền đến làm việc tại địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3, cấp độ 4 khi trở về tỉnh, nếu thuộc nhóm 1, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tính từ ngày đến, về tỉnh, xét nghiệm SARS-CoV-2 hai lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và nếu thuộc nhóm 2, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 3 ngày tính từ ngày đến, về địa phương, thực hiện xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe cho đến hết 14 ngày.

Đối với công nhân, người lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh lân cận có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với địa phương hoặc Sở Giao thông vận tải, tỉnh Thái Bình không yêu cầu xuất trình xét nghiệm SARS-CoV-2 nhưng các doanh nghiệp phải thực hiện xét nghiệm sàng lọc nghiêm túc theo đúng hướng dẫn vủa Bộ Y tế tại Công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.

Các quy định nói trên tại công văn này thay thế các nội dung về quản lý, kiểm soát người tại các văn bản trước đây do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Sở Y tế ban hành.

Vũ Thư