Ngày 17/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo.

Sóc Trăng không ngừng phản bác các thông tin xấu độc

Năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống Covid-19, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, trước những diễn biến của biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh.

Phối hợp soạn thảo báo cáo chính trị phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ban Tuyên giáo đã xây dựng các nhóm, trang fanpage để tuyên truyền kịp thời các chủ trương và phản bác những thông tin sai sự thật. Hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảm bảo tính định hướng tư tưởng theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều định kỳ chủ trì, phối hợp tổ chức giao ban công tác báo chí, định hướng thông tin tuyên truyền phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc trăng đánh giá cao ban tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng, đặc biệt là công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật trên không gian mạng, góp phần ổn định xã hội.

Đồng thời lưu ý, ngành tuyên giáo các cấp trong tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, kết hợp biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến và triển khai chuyên đề năm 2021.

Phát động phong trào thi đua, tuyên truyền thành tựu nổi bật hướng đến kỷ niệm 30 tái lập tỉnh Sóc Trăng.

Tuyên truyền mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng – an ninh vững mạnh toàn diện.

Chủ động nắm bắt, dự báo, định hướng tư tưởng, dư luận, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Đồng thời, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, tuyên huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng đã trao tặng bẳng khen biểu dương các đơn vị vì đã có những thành tích tiêu biểu trong năm 2020 gồm Thành ủy Sóc Trăng, huyện ủy Thạnh Trị; huyện ủy Mỹ Tú và Đảng ủy Công an tỉnh.

Quang Ninh