Theo đó, Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước tính tăng 3,56% so với năm 2019; trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,21%; khu vực dịch vụ tăng 4,41%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,98%. Về cơ cấu giá trị tăng thêm: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 24,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 35,66%; khu vực dịch vụ chiếm 40,19%.

Bên cạnh đó, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 2,67% so với năm 2019; Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 30.806,6 tỷ đồng, tăng 7,0% và bằng 44,2% GRDP; có 699 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 36.721,2 tỷ đồng, tăng 6%; Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 4.698,3 triệu USD, tăng 93,8%; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước; ...

Phú Thọ: GRDP năm 2020 ước tính tăng 3,56%
Phú Thọ: GRDP năm 2020 ước tính tăng 3,56% so với cùng kỳ.
 

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, kinh tế của tỉnh được dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, chịu tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó lường; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tìm ra vacxin phòng bệnh đã đạt được những thành công bước đầu nhưng còn diễn biến khá phức tạp, tiếp tục tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng toàn cầu, ảnh hưởng tới các ngành thương mại, du lịch, vận tải và xuất nhập khẩu, thu nhập, lao động, việc làm bị ảnh hưởng.

Do đó, để tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cần có sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tập trung triển khai tốt một số giải pháp sau: (1) Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (2) Các cấp, các ngành cần tập trung tháo gỡ, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đảm bảo các chính sách an sinh, xã hội. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; (3) Đánh giá đúng thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh để chủ động xây dựng các giải pháp giữ ổn định và tạo đà phát triển kinh tế - xã hội.

Hải Ninh