Với hơn 360 con sông, rạch và 17 km bờ biển, Cù Lao Dung còn có tiềm năng khai thác và nuôi trồng thủy - hải sản công nghiệp và bán công nghiệp, nhất là nuôi tôm nước lợ, rất hiệu quả. Hiện trên địa bàn huyện đã có nhiều mô hình  nuôi tôm thẻ chân trắng cho hiệu quả kinh tế khả quan.

Cù Lao Dung phấn đất đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025
Cù Lao Dung phấn đất đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025.

Huyện đang đẩy mạnh thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để chuyển mạnh cây mía sang cây trồng hiệu quả khác theo hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh đó, với nguồn nguyên liệu nông sản dồi dào, Cù Lao Dung còn có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản.

 

Cù Lao Dung phấn đấu thực hiện 20 chỉ tiêu cụ thể như: diện tích gieo trồng cây hàng năm 10.600ha (diện tích đất 6.000ha), trong đó, diện tích mía dưới 2.000ha, sản lượng 240.000 tấn/năm; màu 8.600ha (diện tích đất 4.000ha). Diện tích cây lâu năm 6.000ha. Diện tích thả nuôi thủy sản 4.100ha (diện tích đất thủy sản 2.182ha), trong đó, diện tích nuôi tôm 3.500ha, thủy sản khác 600ha; tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng 34.600 tấn/năm (trong đó nuôi trồng 29.600 tấn).

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh năm 2010) 4.087,5 tỉ đồng (tăng 25% so năm 2020). Giá trị sản phẩm thu hoạch 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đến cuối nhiệm kỳ đạt 250 triệu đồng. Hàng năm, có trên 85% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ; hàng năm Đảng bộ huyện được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, có trên 85% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và có dưới 1,5% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Đến cuối nhiệm kỳ kết nạp 420 đảng viên…

Nguyệt Ánh