Chiều 24/6, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ NN&PTNT để tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới chính sách đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ Tổng kết Nghị quyết 19 và triển khai chuẩn bị tổng kết Nghị quyết 26 cùng những ý kiến đóng góp giá trị tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nêu rõ, kết quả tổng kết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với 2 Nghị quyết này có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Ban Chỉ đạo.

Chuẩn bị xây dựng Nghị quyết mới về đất đai và nông nghiệp
Ảnh minh họa
 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, kết quả tổng kết của Bộ NN&PTNT có ý nghĩa, vai trò quan trọng, góp phần vào sự thành công của việc tổng kết thực hiện các nghị quyết. 

Ông Trần Tuấn Anh yêu cầu: "Trong Nghị quyết mới của Bộ Chính trị những nội dung có liên quan đến phần của nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ chiếm vai trò rất lớn và yêu cầu sử dụng đất đai làm sao có hiệu quả để là nguồn lực thậm chí là động lực của đất nước cho phát triển cần phải làm rõ. Rất mong đồng chí Bộ trưởng và các đồng chí trong Ban cán sự chỉ đạo để các cơ quan chức năng trong Bộ những gì là căn bản và trọng tâm để chúng ta tiếp thu, những gì cần loại bỏ và tiếp tục nghiên cứu đặc biệt là những vấn đề mới cần bổ sung liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất trong nông nghiệp".

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, ông Lê Minh Hoan, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bày tỏ quyết tâm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này. Xác định tầm quan trọng to lớn của vấn đề đất đai và nông nghiệp, nông dân, nông thôn đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Bộ trưởng Lê Minh Hoan khẳng định, sẽ nỗ lực quyết tâm với tinh thần cao nhất, phát huy sự chủ động, sáng tạo, vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo đã giao.

Hồ Nhi