Cũng giống như năm trước, năm 2020, Trường THCS Ngoại ngữ (Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN) tiếp tục tuyển 100 học sinh.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 kiểm tra Đánh giá năng lực bao gồm Đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên và Toán (45 phút); Đánh giá năng lực Khoa học xã hội và Tiếng Việt (45 phút); Đánh giá năng lực Tiếng Anh (Nghe: 20 phút; Đọc – Viết: 50 phút). Các bài thi kết hợp hai hình thức là trắc nghiệm khách quan và tự luận.

Xem chi tiết cấu trúc đề thi tại ĐÂY.

Trường THCS Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu trong năm 2020

Trường THCS Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu trong năm 2020

Điểm của mỗi bài kiểm tra được tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm xét tuyển vào trường là tổng điểm các bài kiểm tra, riêng bài kiểm tra Đánh giá năng lực Tiếng Anh được tính hệ số 2.

 

Trường THCS Ngoại ngữ chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức huỷ kết quả và các bài kiểm tra đều đạt điểm lớn hơn 2,0 theo thang điểm 10.

Căn cứ điểm xét tuyển, trường sẽ xét từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu. Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì trường chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: có điểm bài kiểm tra Đánh giá năng lực Tiếng Anh cao hơn, có điểm phần Nghe của bài kiểm tra Đánh giá năng lực Tiếng Anh cao hơn.

Kết quả và điểm chuẩn xét tuyển được công bố trước ngày 15/7/2020.

Lịch thi cụ thể như sau:

Trường THCS Ngoại ngữ tuyển sinh 100 chỉ tiêu trong năm 2020

Thúy Nga

Trường học Hà Nội phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 từ ngày nào?

Trường học Hà Nội phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 6 và lớp 10 từ ngày nào?

- Thời điểm này hằng năm, những trường có số lượng thí sinh đăng ký vào lớp 6 và lớp 10 đông ở Hà Nội đã bắt đầu phát hành hồ sơ và nhận đơn dự tuyển. Với tình hình dịch Covid-19 năm nay, phụ huynh quan tâm về những điều chỉnh.