Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển và chỉ tiêu vào các ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2019 như sau:

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019
 
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2019

Thanh Hùng

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN năm 2019

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN năm 2019

- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành hệ đại học chính quy năm 2019.