Tối 5/8, Trường ĐH Sài Gòn công bố điểm chuẩn 2018. Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 20. Ngành thấp nhất là 15. Các ngành sư phạm có điểm chuẩn trên 18.

Điểm chuẩn đại học
 
Điểm chuẩn đại học
Điểm chuẩn đại học

 Lê Huyền