Phân bố đề thi và cách làm bài cụ thể như sau (click chữ màu đỏ để xem cụ thể): 

Môn Toán có 60 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi được kèm theo 4 lựa chọn trả lời cho sẵn A, B, C, D và thí sinh phải chọn một trong các câu trả lời này. Thời gian làm bài là 90 phút.

Nội dung các câu hỏi trong đề thi kiểm tra năng lực thuộc các phần: Chương trình toán lớp 12, các câu hỏi logic bao gồm các áp dụng (vào toán, các bài toán thực tế,...) của các quy tắc logic mệnh đề cơ bản được sử dụng trong các chương trình toán phổ thông trung học.

Trường ĐH Quốc tế công bố đề thi mẫu và hướng dẫn làm bài đánh giá năng lực
Thí sinh dự thi vào Trường ĐH Quốc tế năm 2018

Cụ thể, nội dung các câu hỏi trong một đề thi thuộc các chủ đề sau đây (với tỷ lệ kèm theo): Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi; Hàm lũy thừa, hàm mũ, hàm logarit, số phức chiếm tỷ lệ 15% nội dung đề thi; Nguyên hàm và tích phân chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi; Hình học không gian chiếm tỷ lệ 10% nội dung đề thi; Tọa độ trong không gian, hình học giải tích chiếm tỷ lệ 15% nội dung đề thi; Logic chiếm tỷ lệ 20% nội dung đề thi.

Môn Vật Lý, có thời gian làm bài trong 90 phút, gồm các phần như sau: Dao Động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Vật lý hạt nhân. 

Môn Hóa, với 60 câu, thời gian làm bài trong 90 phút.  Các câu hỏi trong đề thi được phân loại theo 3 tiêu chí: Theo mức độ (độ phức tạp/khó); Loại câu hỏi; Chuyên đề nội dung

 

Cấu trúc đề theo mức độ: Các câu hỏi được phân bố theo 5 mức độ: (1) Dễ, áp dụng kiến thức, (2) Có suy luận tổng hợp, (3) Có mức độ suy luận cao, (4) Có mức độ suy luận và tổng hợp cao, (5) Có mức độ suy luận và tổng hợp rất cao.

Cấu trúc đề theo loại câu hỏi: Các câu hỏi được phân theo 2 loại: (i) Lý thuyết và (ii) Bài tập với tỷ lệ phần trăm tương ứng là 60% và 40%. Ngoài việc hỏi tập trung về lý thuyết và nội dung, các câu hỏi còn đánh giá khả năng suy luận của thí sinh.

Cấu trúc đề theo chuyên đề nội dung: Nội dung các câu hỏi tập trung vào khối kiến thức thuộc chương trình lớp 12 (chiếm 80% số câu hỏi). Các câu hỏi còn lại là về khối kiến thức thuộc chương trình lớp 10&11 (chiếm 80% số câu hỏi). Khối kiến thức lớp 10 và 11 là kiến thức nền, rất cơ bản giúp việc tiếp thu và vận dụng kiến thức lớp 12 dễ dàng và có hệ thống, do đó việc có những câu hỏi cụ thể về khối kiến thức này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực của thí sinh.

Chi tiết các kiến thức chuyên đề (với tỷ lệ phần trăm tương đối so với nội dung chính) được liệt kênhư sau: Kiến thức nền lớp 10 và 11 (20% tổng số câu, 12 câu); Cấu trúc nguyên tử (20%);  Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và các định luật tuần hoàn (20%)o Liên kết hóa học (20%);  Phản ứng hóa học (10%); Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (10%); Đại cương về hoá vô cơ và hữu cơ (20%); Kiến thức lớp 12 (80% tổng số câu, 48 câu)o Este – Lipit (10%); Cacbohiđrat (10%); Amin, Amino axit và Protein (15%); Polime và vật liệu Polime (5%); Đại cương về kim loại (10%); Kim loại kiềm – kiểm thổ - Nhôm (10%); Sắt và một số kim loại quan trọng (10%); Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường (10%)o Tổng hợp kiến thức Hữu cơ (10%); Tổng hợp kiến thức Vô cơ (10%).

Môn Sinh, đề thi có 70 câu hỏi. Thời gian làm bài 90 phút. Nội dung câu hỏi về các phần Tế bào học; Thực vật học; Động vật học; Sinh học phân tử; Quy luật di truyền; Di truyền quần thể; Di truyền chọn giống; Tiến hóa; Sinh thái học.

Môn Tiếng Anh, gồm các phần: Đọc, Viết; Nghe
 
Lê Huyền

ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ điều kiện tuyển thí sinh phải cao từ 1,5m

ĐH Sư phạm TP.HCM bỏ điều kiện tuyển thí sinh phải cao từ 1,5m

Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vừa bỏ điều kiện thí sinh vào các ngành đào tạo giáo viên phải cao từ 1,5m trở lên.