Trường ĐH Ngoại thương nhận hồ sơ xét tuyển từ 18 điểm đối với cơ sở Quảng Ninh và từ 21,5 điểm đối với cơ sở TP.HCM và cơ sở Hà Nội, tùy từng ngành.

Cụ thể, các ngành có các môn xét tuyển tính hệ số 1 thì tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Lý, Hóa) có mức điểm nhận hồ sơ là 22,5 điểm đối với cơ sở Hà Nội, TP.HCM và 18 điểm ở cơ sở Quảng Ninh.

Các tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), D01, D03, D04, D06, D07 là 21,5 điểm đối đối với cơ sở Hà Nội, riêng tổ hợp D02 (Toán, Lý, Nga) có mức điểm nhận hồ sơ 20,5.

Đối với cơ sở TP.HCM, chỉ tuyển các tổ hợp A01, D01, D06, D07 với mức điểm nhận hồ sơ là 21,5 điểm.

Cơ sở Quảng Ninh cũng chỉ tuyển các tổ hợp A01, D01, D06, D07 với mức điểm nhận hồ sơ là 18 điểm.

Trường ĐH Ngoại thương có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển từ 18
Mức điểm nhận hồ sơ Trường ĐH Ngoại thương năm 2017 theo từng tổ hợp xét tuyển. 
 

Đối với các ngành có môn ngoại ngữ tính hệ số 2, các môn còn lại tính hệ số 1, quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ GD-ĐT (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn ngoại ngữ*2) *3/4, làm tròn đến 0.25 + Điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng (nếu có) + Điểm ưu tiên xét tuyển (nếu có).

Về mức điểm, các khối D01, D03, D04, D06 đều có mức điểm nhận hồ sơ là 21,5 điểm đối với cơ sở Hà Nội. Không tuyển đối với cơ sở TP.HCM và Quảng Ninh.

Trong tổ hợp 3 môn thi không có một nào có kết quả từ 1 trở xuống.

Ngoài mức điểm nhận hồ sơ, Trường ĐH Ngoại thương phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 6,5 trở lên. Hạnh kiểm của từng năm lớp 10, 11, 12 từ Khá trở lên.

Nhà trường sẽ kiểm tra Học bạ khi thí sinh nhập học, nếu thí sinh không đảm bảo điều kiện như quy định sẽ bị loại ra khỏi danh sách trúng tuyển.

Lê Văn