Theo đó, điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển là 19 điểm các ngành: Ngành Kinh tế, Ngành Quản trị kinh doanh, Ngành Kinh doanh quốc tế, Ngành Kinh doanh thương mại, Ngành Marketing, Ngành Tài chính - Ngân hàng, Ngành Kế toán, Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngành Quản trị khách sạn, Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngành Luật kinh doanh.

điểm sàn xét tuyển,xét tuyển đại học,điểm thi
(Ảnh: Phạm Hải)

Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển là 17 điểm cho các ngành/chuyên ngành: Ngành Toán kinh tế, Ngành Thống kê kinh tế, Ngành Hệ thống thông tin quản lý, Ngành Kỹ thuật phần mềm, Ngành Quản lý công, Chuyên ngành Quản trị bệnh viện.

 

Mức điểm chấp nhận hồ sơ trên là mức điểm dành cho thí sinh THPT, khu vực 3, không nhân hệ số, cho các tổ hợp xét tuyển gồm 03 môn thi/bài thi tương ứng từng ngành/chuyên ngành và môn thi/bài thi đều đạt trên 1,00 điểm theo thang điểm 10.

Mức điểm chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một) điểm, giữa hai khu vực kế tiếp nhau là 0,25 (không phẩy hai mươi lăm) điểm đối với thang điểm 10.

Lê Huyền

Tăng 36.000 suất tuyển sinh ngoài kết quả thi THPT quốc gia

Tăng 36.000 suất tuyển sinh ngoài kết quả thi THPT quốc gia

- TS Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học thông tin những điểm đáng lưu ý về xét tuyển đại học năm nay.