Theo đó, điểm sàn xét tuyển đối với đào tạo nhóm ngành nghiệp vụ Cảnh sát tuyển sinh các tỉnh phía Bắc và phía Nam là 17,75 điểm, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển
Các tổ hợp xét tuyển

Đối với chỉ tiêu tuyển sinh toàn quốc gửi đào tạo đại học ngành Y, điểm sàn xét tuyển là 18.0, đồng thời điểm từng môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 5,0 điểm trở lên.

Học viện Cảnh sát nhân dân công bố điểm sàn xét tuyển
Tổ hợp xét tuyển ngành Y
 

Năm 2019, Bộ Công an giao 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường công an nhân dân, trong đó 1.200 chỉ tiêu đại học, 300 chỉ tiêu trung cấp. Ở hệ đại học 1.200 chỉ tiêu được phân bổ vào các học viện/trường: Học viện An ninh nhân dân 375 chỉ tiêu; Học viện Cảnh sát nhất dân 625 chỉ tiêu và Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 150 chỉ tiêu.

Như vậy, hiện chỉ còn Học viện An ninh nhân dân chưa công bố điểm sàn xét tuyển đại học.

Lê Huyền

Trường công an đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển đại học

Trường công an đầu tiên công bố điểm sàn xét tuyển đại học

- Trường thuộc khối Công an đầu tiên đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2019.