Con số này được đưa ra trong bản tin Thị trường lao động Việt Nam số 22, quý II/2019. Theo đó, quý II/2019, cả nước có 1.054 nghìn người trong độ tuổi thất nghiệp, giảm 4,82 nghìn người so với quý I/2019 và giảm 7,19 nghìn người so với quý II/2018.

Đây là quý thứ tư liên tiếp có số lượng người thất nghiệp giảm, tính từ quý II/2018. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,16%, thấp hơn so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

lao động nghề,đào tạo nghề,dạy nghề

Số lượng lao động trong độ tuổi thất nghiệp theo trình độ

Tỷ lệ thất nghiệp cụ thể ở nhóm đại học tăng 0,57% so với quý trước và tăng 0,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp ở bậc cao đẳng tăng 0,07% so với quý trước nhưng giảm 0,47% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp ở bậc trung cấp giảm tương ứng 0,14% và 0,45%. Tỷ lệ thất nghiệp ở nhóm sơ cấp giảm tương ứng 0,01% và 0,28%.

Báo cáo thị trường tuyển dụng trực tuyến năm 2019 tại Việt Nam cho thấy, cuối năm 2019 sẽ xuất hiện dư thừa nhân lực ở một số lĩnh vựa như Hành chính/ Thư ký, Ngân hàng. Nhu cầu tuyển dụng sẽ tăng cao ở ở nhóm Kỹ sư, Bảo trì/ Sửa chữa; Bán hàng kỹ thuật; Cơ khí.

So với quý II/2019, nhu cầu lao động trong quý III/2019 tiếp tục tăng lê trong một số nhóm ngành như Khai khoáng (13 nghìn người); Công nghiệp chế biến, chế tạo (241 nghìn người); Xây dựng (139 nghìn người); Hoạt động dịch vụ khác (79 nghìn người);…

Một số ngành nhu cầu sử dụng lao động sẽ giảm như Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (270 nghìn người); Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ (20 nghìn người).

Trường Giang

45 trường đại học  ngừng tuyển sinh hệ cao đẳng trong năm học tới

45 trường đại học ngừng tuyển sinh hệ cao đẳng trong năm học tới

- 45 Trường ĐH sẽ ngừng tuyển sinh hệ cao đẳng khóa mới trong năm 2020.