Các thí sinh có thể tham khảo gợi ý lời giải bài thi Vật lý vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020:

Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên
Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên

Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên

Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên


 

Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên
 
Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên
Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên
Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên
Tham khảo lời giải đề Vật lý vào Chuyên Khoa học Tự nhiên

Trần Kỳ Vĩ - Phạm Duy Thành (Sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội)

Lời giải đề Toán vòng 2 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Lời giải đề Toán vòng 2 Chuyên Khoa học Tự nhiên

Đề thi môn Toán chuyên (vòng 2) vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2020 khó hơn năm ngoái, có tính phân loại cao.