Theo đó, tổng chỉ tiêu là 535 học sinh với 15 lớp.

Sở quy định, đối tượng được dự tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại TP.HCM và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của mỗi môn tiếng Việt và Toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5.

Những thí sinh dự thi có 11 tuổi theo giấy khai sinh hợp lệ. 

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước. 

Tăng chỉ tiêu vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là trường duy nhất ở TP.HCM thi tuyển lớp 6

Riêng học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

 

Ngày 6/7 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa sẽ phát hành phiếu đăng ký dự khảo sát. Học sinh thực hiện bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh trong thời gian 90 phút vào ngày 25/7. 

Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là trường trung học công lập duy nhất ở TP.HCM được tổ chức thi tuyển vào lớp 6. Tất cả các trường còn lại đều tổ chức xét tuyển. 

5 năm gần đây, tỷ lệ "chọi" vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là 1 "chọi" 8. 

Học sinh không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban Chỉ đạo tuyển sinh các quận, huyện.

Năm ngoái chỉ tiêu của trường là 500 em, như vậy năm nay tăng 35 em so với năm ngoái.

Lê Huyền

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 tại TP.HCM

Thông tin mới nhất về tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 tại TP.HCM

 TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh vào  lớp 1, lớp 6, lớp 10. Theo đó nghiêm cấm tuyển sinh trái tuyến, không thi tuyển lớp 1, lớp 6 (trừ lớp 6 Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa); Tổ chức thi vào lớp 10 vào giữa tháng 7.