Theo dự thảo, liên kết đào tạo trực tuyến là việc hợp tác giữa cơ sở đào tạo nước ngoài và cơ sở đào tạo của Việt Nam nhằm thực hiện chương trình đào tạo thông qua môi trường internet và sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện để cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học.

Hình thức liên kết đào tạo trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến từ 50% trở lên trong tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Hình thức liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến là hình thức đào tạo khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo có thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến dưới 50% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình.

Chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài ở nước sở tại và chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo Việt Nam đều đã và đang được triển khai theo hình thức trực tuyến ở cùng ngành, cùng trình độ dự định liên kết đào tạo và đều đã có sinh viên tốt nghiệp.

Sẽ cho phép liên kết đào tạo online tiến sĩ với nước ngoài
Sẽ cho phép liên kết đào tạo tiến sĩ với nước ngoài qua hình thức trực tuyến. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Nếu chương trình đào tạo của cơ sở đào tạo nước ngoài, thì phải được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận về chất lượng giáo.

Nếu chương trình đào tạo do 2 bên cùng xây dựng thì trường hợp cấp văn bằng của nước ngoài thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài. Trường hợp cấp văn bằng của Việt Nam thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của Việt Nam. Trường hợp cấp văn bằng của cả nước ngoài và của Việt Nam thì chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo của nước ngoài và của Việt Nam.   

Mỗi lớp không quá 25 người/1 giảng viên

Quy mô đào tạo trình độ đại học được xác định bảo đảm mỗi một lớp học không quá 25 người học/1 giảng viên và phải có ít nhất một trợ giảng.

 

Quy mô đào tạo trình độ thạc sĩ được xác định bảo đảm mỗi lớp học không quá 25 người học/1 giảng viên và có ít nhất một trợ giảng. Trường hợp chương trình liên kết đào tạo có luận văn, quy định về người hướng dẫn luận văn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Việt Nam.

Quy mô đào tạo trình độ tiến sĩ được xác định bảo đảm quy định về người hướng dẫn không thấp hơn các quy định của quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Việt Nam.

Trường hợp đào tạo trình độ tiến sĩ văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, thì với liên kết đào tạo trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu trực tiếp tại cơ sở đào tạo nước ngoài tối thiểu 1 năm. Còn với liên kết đào tạo trực tiếp kết hợp trực tuyến, nghiên cứu sinh phải có tổng thời gian học tập và nghiên cứu trực tiếp 6 tháng tại cơ sở đào tạo nước ngoài và tối thiểu 6 tháng tại cơ sở đào tạo Việt Nam.

Về cơ sở vật chất, thiết bị phải đáp ứng yêu cầu của việc đào tạo trực tuyến; có phương tiện thu âm, ghi hình lưu trữ quá trình tổ chức đào tạo phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra.

Có hệ thống và cơ chế kiểm tra, xác thực, giám sát và đánh giá được sự tham gia của người học; hệ thống quản lý đào tạo chặt chẽ, đáp ứng được khả năng xử lý thông tin nhanh, có độ chính xác cao.

Đối với môn học giảng dạy trực tuyến, ngoài giảng viên giữ vai trò giảng dạy chính còn có giảng viên giữ vai trò trợ giảng hỗ trợ chuyên môn và người hỗ trợ kĩ thuật.

Giảng viên, trợ giảng giảng dạy trực tuyến phải được tập huấn về phương pháp giảng dạy trực tuyến, kĩ năng sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin trong giảng dạy, thiết kế bài giảng trực tuyến và các kĩ năng tương tác, quản lí, theo dõi người học.

Thanh Hùng

Chàng tiến sĩ tâm huyết với việc xử lý nước bẩn ở nông thôn

Chàng tiến sĩ tâm huyết với việc xử lý nước bẩn ở nông thôn

35 tuổi, TS. Trần Nguyễn Hải (Trường ĐH Duy Tân) hiện là thành viên ban biên tập của 12 tạp chí khoa học quốc tế uy tín.