Cụ thể, câu 33 đề thi tiếng Anh vào lớp 10 ở TP.HCM bị sai:

VII. Rewrite each of the following sentences in another way so that it means almost the same as the sentence printed before it, (2.0pts)

33. Nowadays young people pay more attention to traditional festivals than they did some years ago.

→ Some years back young nhưng đề lại in sai chữ "young" ở câu viết lại thành chữ "your".

Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh lớp 10 ở TP.HCM
Học sinh TP.HCM trước giờ thi môn Ngoại ngữ (Ảnh: Thanh Tùng)

Trao đổi với VietNamNet, ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thừa nhận, lỗi sai được xác định khi mở đề khi môn tiếng Anh. Cụ thể sai lỗi chính tả giữa từ "your" và "young" ở câu số 33 nhưng các hội đồng thi vẫn thông tin cho thí sinh làm bình thường. Ông Nam khẳng định lỗi chính tả này sẽ không ảnh hưởng tới điểm thi của học sinh vì điểm thi sẽ được máy chấm và theo hướng có lợi cho học sinh nhất.

 

Ngoài tiếng Anh, học sinh TP.HCM thi tiếng Đức, Nhật và tiếng Pháp.

Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh lớp 10 ở TP.HCM
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh lớp 10 ở TP.HCM
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh lớp 10 ở TP.HCM
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Sai chính tả trong đề thi tiếng Anh lớp 10 ở TP.HCM
Đề thi vào lớp 10 môn Ngoại ngữ ở TP.HCM

Lê Huyền

Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM

Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM

- Chiều nay, hơn 80.000 học sinh thi vào lớp 10 tại TP.HCM làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút.