Ngày 9/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp với Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đại diện các lãnh đạo cơ quan: GD-ĐT, Tư pháp, Nội vụ, Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề của Trường ĐH Tôn Đức Thắng. 

Sau cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kết luận:

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là cơ sở giáo dục đại học công lập. Mọi hoạt động của Trường phải phù hợp với pháp luật nói chung, pháp luật về giáo dục đại học, về công chức, viên chức nói riêng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo vấn đề về Trường ĐH Tôn Đức Thắng
Trường ĐH Tôn Đức Thắng
 

Hiện nay, Trường ĐH Tôn Đức Thắng không có Hội đồng trường và nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường không được kiện toàn theo quy định.

Bộ GD-ĐT và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần chỉ đạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẩn trương hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý theo đúng quy định để đảm bảo và tạo điều kiện để Trường tiếp tục phát triển.

Giao Bộ GD-ĐT thành lập đoàn công tác do một đồng chí Thứ trưởng Bộ GD-ĐT làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để rà soát, xem xét việc thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trên cơ sở đó có kết luận và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Lê Huyền

Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Vì sao ông Lê Vinh Danh bị cách hết chức vụ trong Đảng?

Ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng duyệt chi nhiều khoản tiền lớn để thực hiện công tác đối ngoại không đúng quy định. Việc chi trả lương, thu nhập có sự chênh lệch lớn giữa một số ít cán bộ lãnh đạo với giảng viên.