Nghệ An,Đào tạo nghề,Học nghề
Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg của Nghệ An trong 10 tháng năm 2019 là 6.030 người. Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng.

Ông Đoàn Hồng Vũ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, trong 10 tháng năm 2019, Nghệ An đã tuyển sinh đào tạo cho 59.925 lượt người, đạt 85,6% kế hoạch, gồm: Cao đẳng 3.567 người, trung cấp 7.698 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 48.660 lượt người.

Trong đó, số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg là 6.030 người, đạt 48,2% kế hoạch.

 

Uớc cả năm 2019, Nghệ An sẽ đào tạo 70.069 lượt người, gồm: cao đẳng 5.070 người, trung cấp 9.028 người, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 55.971 lượt người). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63% (đào tạo nghề 58,3%).

Hải Nguyên

Nhiều mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả ở Cần Thơ

Nhiều mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiệu quả ở Cần Thơ

- Nhiều mô hình đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại Cần Thơ sau một thời gian triển khai đã cho kết quả rõ rệt khi tạo điều kiện cho người dân tại địa phương có việc làm và ổn định cuộc sống.