Thông tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp(Bộ LĐ-TB&XH), cho hay năm 2009 năng suất lao động nông thôn của Việt Nam chỉ đạt 37,9 triệu đồng thì năm 2018 con số này là 102,2 triệu, gấp 2,7 lần.

Đặc biệt năng suất lao động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản 14,1 triệu đồng năm 2009 lên 39,8 triệu đồng năm 2018, gấp 2,82 lần.

Đây là một trong những kết quả nổi bật của Đề án 1956- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

Nhờ Đề án 1956,  sau 10 năm có trên 9,2 triệu lao động được học nghề. Trong đó, có 5,3 triệu người đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách của Đề án 1956.

Sau học nghề, số người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%.

Học nghề,dạy nghề

 

Đăc biệt có gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề; trên 35% lao động nông thôn học nghề nông nghiệp để tiếp tục làm nghề nông nghiệp có năng xuất, thu nhập cao hơn.

Theo thông kê từ các địa phương, có gần 350 ngàn hộ nghèo có người tham gia học nghề có việc làm đã thoát nghèo, chiếm 61,5% số người nghèo tham gia học nghề; gần 300 ngàn hộ có người tham gia học nghề, có việc làm, thu nhập cao hơn mức thu nhập bình quân tại địa phương và trở thành hộ có thu nhập khá.

Ngoài ra, có gần 200 ngàn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp, hợp tác xã.
Nhiều mô hình đào tạo nghề có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thực hiện mỗi làng một sản phẩm và thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới.

Được đào tạo, nhận thức của người dân về học nghề có sự chuyển biến căn bản, từ chỗ tham gia học nghề để được hỗ trợ tiền ăn, học cho biết chuyển sang học nghề để nắm bắt khoa học, kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, để có kiến thức, kỹ năng tìm được việc làm có thu nhập cao, làm giàu và giảm nghèo bền vững.

L. Huyền

Hào hứng trình diễn tại tuần lễ kỹ năng nghề Australia - Việt Nam

Hào hứng trình diễn tại tuần lễ kỹ năng nghề Australia - Việt Nam

Tuần lễ Kỹ năng nghề Australia tại Việt Nam được diễn ra tại trường Cao Đẳng Công thương TP.HCM vào ngày 24/10 thu hút đông đảo các tay nghề tài năng, đẳng cấp thế giới của hai nước tham gia, trình diễn