Đó là Trường Trung cấp Khôi Việt ở TP.HCM. 

Căn cứ công văn của UBND TP.HCM ngày 14/2 về kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 2/2020, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, nhà trường quyết định cho toàn thể sinh viên, học viên, học sinh nghỉ học từ ngày 17/2 - 31/3.

covid-19,dịch bệnh virus corona
Học sinh- sinh viên nghỉ học (Ảnh: Thanh Hùng)

Ngày 1/4 học sinh, sinh viên đi học bình thường theo thời khóa biểu của trường.

 

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị tất cả các tỉnh, thành xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020. 

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương, Bộ GD-ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành.

Lê Huyền

Có thể nghỉ học hết tháng 3, tổ chức 4 kỳ nghỉ trong năm học?

Có thể nghỉ học hết tháng 3, tổ chức 4 kỳ nghỉ trong năm học?

- Cùng với các quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học từ 1-2 tuần phòng dịch bệnh virus Covid-19, lãnh đạo Hà Nội và TP.HCM còn có thêm những đề xuất khác: Nghỉ học hết tháng 3, hoặc tổ chức 4 kỳ nghỉ trong một năm học.