Tiên Yên là huyện nằm phía Bắc tỉnh Quảng Ninh, có trên 5 vạn dân (trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 50%) với số lao động trong độ tuổi trên 3,1 vạn.

Những năm qua, Huyện triển khai nhiều chương trình hỗ trợ sản xuất thông qua các mô hình, sản phẩm có nhiều thế mạnh ở địa phương, qua đó góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động ở khu vực nông thôn, miền núi...

Huyện chủ trương đẩy mạnh việc đào tạo việc làm tại chỗ thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn. Ngành nghề được chú trọng là chăn nuôi, canh tác nông - lâm - thủy sản, cơ khí, vận tải...

Huyện Tiên Yên: Lao động qua đào tạo đạt gần 2 vạn người
Được đào tạo nghề, có việc làm sẽ giúp cải thiện thu nhập của bà con dân tộc thiểu số. Ảnh minh họa
 

Phòng LĐ-TB&XH huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các xã, thị trấn và các trung tâm đào tạo nghề ở địa phương và của tỉnh tích cực rà soát, đánh giá tổng thể nguồn, chất lượng người lao động trong độ tuổi ở địa phương để xây dựng phương án đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Công tác tuyên truyền, định hướng nghề nghiệp cho lao động, nhất là lực lượng thanh niên được đẩy mạnh.

Riêng năm 2019, toàn Huyện mở 9 lớp cho 256 học viên là lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện đạt 60%, giải quyết việc làm mới cho 1.375 lao động. Hiện tỷ lệ người lao động có việc làm trong độ tuổi có khả năng lao động toàn Huyện đạt gần 100%, trong đó số lao động qua đào tạo đạt trên 19.500 người. Năm 2015, thu nhập bình quân ở khu vực nông thôn của Huyện đạt 21,5 triệu đồng/người nay đã lên tới 44 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo của giảm còn 1,38%.

Minh Vy