Là một huyện thuần nông của Ninh Bình, do đó đối với Nho Quan, vấn đề tạo việc làm cho lao động nông thôn thời điểm nông nhàn luôn được huyện chú trọng giải quyết.

Sau khi Đề án 1956 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND huyện đã xây dựng Đề án về việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 sát nhu cầu, thực tế của địa phương.

Huyện Nho Quan chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Tại các địa phương thuần nông, đào tạo nghề cho LĐNT có vai trò quan trọng. Ảnh minh họa 

Theo đó, mục tiêu mỗi năm bình quân đào tạo nghề cho từ 1.800 - 1.900 lao động (khoảng 2,2% dân số trong độ tuổi lao động). Trong đó, dạy nghề phi nông nghiệp cho 1.200 lao động, dạy nghề nông nghiệp cho 600 lao động.

 

Để đạt mục tiêu đề ra, huyện làm kỹ công tác khảo sát nhu cầu học nghề, thị trường lao động. Đồng thời huyện đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về công tác học nghề.

Hàng năm, UBND huyện phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động, qua đó cấp phát tờ rơi cho các xã, thị trấn, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa để tuyên truyền về công tác dạy nghề. Huyện cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ sở dạy nghề tuyển sinh, đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

Nhờ những nỗ lực đó, giai đoạn 2010 – 2019, toàn huyện đã thực hiện được 50 đề án, với 5.259 lao động được đào tạo, với tổng kinh phí trên 5,6 tỷ đồng.

Kim Anh