Cụ thể, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành cùng vào cuộc đồng bộ để thực hiện nghiêm quy định về thu, chi của các trường; trong đó thực hiện cơ chế thu, quản lý và sử dụng học phí, mức thu học phí theo quy định tại Nghị định số 86 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, việc quản lý và sử dụng các khoản huy động tài trợ, ủng hộ tự nguyện cũng cần thực hiện nghiêm.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban theo quy định của Thông tư số 55.

Trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện các khoản thu, chi trên địa bàn, Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu và quy trách nhiệm đối với chính quyền địa phương.

Bộ GD-ĐT yêu cầu chấn chỉnh thu-chi trường học

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban

 

Các cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương cũng cần phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi tại các trường học trên địa bàn; có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện thanh kiểm tra, áp dụng chế tài xử lý mạnh các trường hợp vi phạm quy định về thực hiện các khoản thu, chi trong nhà trường.

Các trường phải phổ biến, tuyên truyền đến cha mẹ học sinh, ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên phải hiểu rõ quy định, từ đó thực hiện quyên góp, ủng hộ trên cơ sở tự nguyện, công khai minh bạch giữa phụ huynh và nhà trường theo quy định công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn.

Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm, lập đường dây nóng, thông báo công khai đường dây nóng trên website để người dân phản ánh kịp thời những vướng mắc.

Thúy Nga

Thế 'lưỡng nan' dai dẳng của hội phụ huynh, nhà trường không thể vô can

Thế 'lưỡng nan' dai dẳng của hội phụ huynh, nhà trường không thể vô can

Nhà trường sẽ quyết định tổ chức hoạt động gì và không tổ chức hoạt động gì, không thể “chuyển trách nhiệm” cho hội phụ huynh rằng “vì hội phụ huynh tự nguyện đề nghị” mà thực hiện những hoạt động tốn kém nhiều chi phí của phụ huynh.

Nguồn cơn bức xúc của phụ huynh và những website 'trống rỗng'

Nguồn cơn bức xúc của phụ huynh và những website 'trống rỗng'

Đến hẹn lại lên, đầu năm học tình trạng nhập nhằng thu chi (đặc biệt là thu hộ, chi hộ) vẫn diễn ra. Đây cũng là nguồn cơn của bức xúc của không ít phụ huynh học sinh.

Bộ GD-ĐT: Không thể vì một vài trường hợp mà bỏ hội phụ huynh

Bộ GD-ĐT: Không thể vì một vài trường hợp mà bỏ hội phụ huynh

Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT cho rằng, vai trò và trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh đã được nêu rất rõ tại Luật Giáo dục.