5 cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 gồm: Bùi Văn Thắng (nguyên Giám đốc Sở Giao thông Vận tải), Trần Văn Tiệp (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Đỗ Hải Hồ (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ), Nguyễn Anh Tuấn (Phó cục trưởng Cục Thuế), Phạm Hồng Hải (Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình).

Qua quá trình thẩm tra, xác minh các vị này và vợ đều khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình. Nhưng trong số các thí sinh được can thiệp, nâng điểm trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 - 2018 tại tỉnh Hòa Bình, trong đó có con của các vị này được sửa chữa, nâng điểm thi và như vậy là vi phạm Điều 49, Quy chế thi ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT, ngày 25/01/2017 của Bộ GD&ĐT.

Hòa Bình công bố các giám đốc có con được nâng điểm thi
Đại diện Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác chấm thi THPT quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình. Ảnh tư liệu: Thanh Hùng.

Ông Bùi Văn Thắng - Nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải

Ngoài ra, với việc con ông Thắng sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.

Quy chế thi THPTQG, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy là pháp luật hiện hành. Như vậy, thí sinh đã vi phạm pháp luật, do đó ông Bùi Văn Thắng đã vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở GTVT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở GTVT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với ông Thắng.

Ông Trần Văn Tiệp - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Với việc con ông Tiệp sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.

Như vậy, thí sinh đã vi phạm pháp luật và từ đó ông Trần Văn Tiệp vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Đảng bộ Sở NN&PTNT thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Tiệp.

Ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Với việc con ông Hồ sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.

 

Như vậy, thí sinh đã vi phạm pháp luật và từ đó ông Đỗ Hải Hồ vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh chỉ đạo Chi bộ 1 thuộc Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với ông Hồ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh

Ông Tuấn cho biết thêm, có em gái ruột có nhờ người khác xem điểm giúp cho con mình. Mặt khác, việc con ông sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy.

Như vậy, thí sinh đã vi phạm pháp luật và từ đó ông Nguyễn Anh Tuấn vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ phòng Quản lý Hộ kinh doanh, Cá nhân và Thu khác trực thuộc Đảng ủy Cục thuế tỉnh thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với ông Tuấn.

Ông Phạm Hồng Hải - Giám đốc Công ty Bảo Việt Hòa Bình

Việc con ông Hải sử dụng điểm thi được nâng trái pháp luật để đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân là vi phạm Điều 13, Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy ban hành theo Thông tư số 04/VBHN-BGDĐT, ngày 04/5/2018 của Bộ GD&ĐT.

Như vậy, thí sinh đã vi phạm pháp luật và từ đó đồng chí Phạm Hồng Hải vi phạm Khoản 8, Điều 3, Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên.

UBKT Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ Công ty Bảo việt Hòa Bình thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với ông Hải.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu báo cáo kết quả kỷ luật các vị này về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UB Kiểm tra Tỉnh ủy trước ngày 10/8/2019.

Thanh Hùng

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

Hòa Bình khai trừ Đảng 2 cán bộ nâng điểm thi THPT Quốc gia

 Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Hoà Bình đã xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Quang Vinh và bà Diệp Thị Hồng Liên vì liên quan gian lận thi THPT quốc gia 2018.