- Hậu Giang và Cao Bằng là hai địa phương có điểm 9 môn Ngữ văn vượt trội trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Thống kê từ 901.729 thí sinh dự thi môn Ngữ văn trong toàn quốc cho thấy, có  2.324 thí sinh đạt điểm 9 trở lên, chiếm 0,26%.

Trong 8.807 thí sinh dự thi thì Hậu Giang có 89 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm 1,01% toàn tỉnh.

Hậu Giang, Cao Bằng vượt trội điểm 9 môn Ngữ văn thi THPT quốc gia

TP.HCM có 75.508 thí sinh dự thi; trong số đó có 5 điểm 9 môn của môn Ngữ văn.

Thử làm phép so sánh, thì ở mức diểm này, Hậu Giang nhiều gấp TP.HCM 17,8 lần; trong khi số thí sinh dự thi kém 8,57 lần.

Số lượng điểm 9 trở lên của Hậu Giang cũng nhiều hơn Hà Nội 17 thí sinh, dù số thí sinh dự thi ít hơn Hà Nội 68.878 em.

Còn nếu so với Nam Định số thí sinh đạt 9 trở lên của Hậu Giang gấp 1,16 lần trong khi số thí sinh dự thi kém 2,2 lần.

 

Nghệ An là địa phương có thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ văn nhiều nhất cả nước, với 188 bài; gấp 2,1 lần Hậu Giang trong khi số thí sinh dự thi gấp 3,4 lần.

Hậu Giang, Cao Bằng vượt trội điểm 9 môn Ngữ văn thi THPT quốc gia

Đặc biệt, tỉnh Cao Bằng cũng là địa phương có điểm 9 trở lên môn Ngữ văn xếp loại nhiều nhất. Chỉ 4.496 thí sinh dự thi nhưng Cao Bằng có 85 bài thi đạt điểm 9 trở lên môn này chiếm 1,89%. Số lượng điểm 9 trở lên môn Văn của địa phương này gấp 17 lần TP.HCM dù số học sinh dự thi kém 16,79 lần.

So với Hà Nội, số điểm 9 trở lên môn Ngữ văn của Cao Bằng nhiều hơn 13 thí sinh, trong khi Hà Nội có nhiều hơn 71.012 thí sinh dự thi.

Hậu Giang, Cao Bằng vượt trội điểm 9 môn Ngữ văn thi THPT quốc gia

Tương tự, nếu so sánh với Nam Định, số thí sinh đạt điểm 9 môn Ngữ văn của Cao Bằng hơn 1,54 lần, dù số học sinh dự thi kém 4,3 lần. 

Nghệ An có 188 thí sinh đạt điểm 9 trở lên môn Ngữ văn nhiều gấp 2 lần Cao Bằng; còn số thí sinh dự thi của địa phương này gấp 6,77 lần Cao Bằng.

Hậu Giang, Cao Bằng vượt trội điểm 9 môn Ngữ văn thi THPT quốc gia

Lê Huyền - Vũ Dung