Theo đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019-2020.

Sở nghiêm cấm các trường tựu trường trái với quy định, tổ chức dạy trước chương trình của năm học 2019-2020 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào lớp đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Các trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho các đối tượng học sinh yếu, kém có nhu cầu được phụ đạo; quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã được ban hành.

Thời gian bắt đầu triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm học thêm chỉ được tổ chức sau ngày 1/8/2019.  

 

Sở cũng yêu cầu các phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường THPT tuyên truyền phổ biến cho phụ huynh hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động giáo dục, vui chơi trong thời gian nghỉ hè đúng quy định, đảm bảo thiết thực, an toàn, phù hợp lứa tuổi,... để các em có được kỳ nghỉ hè vui vẻ, bổ ích và an toàn.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm đối với những tập thể, cá nhân chỉ đạo việc tựu trường không đúng thời gian quy định, để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong việc tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, tổ chức dạy học trước chương trình, dạy thêm, học thêm trái quy định. 

Thanh Hùng

Đã có "đất sạch", trường học mới vẫn chậm được xây dựng

Đã có "đất sạch", trường học mới vẫn chậm được xây dựng

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả giám sát việc xây dựng trường học tại các khu đô thị trên địa bàn từ năm 2016 đến nay.