Qua đó, nâng tổng số người được hỗ trợ đào tạo nghề lên khoảng 200.000 người trong giai đoạn 2009-2019.

Sau học nghề, hơn 80% người lao động có việc làm, thu nhập cao hơn. Kết quả này cũng góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố từ 8,43% vào cuối năm 2009, xuống còn dưới 0,5% vào cuối năm 2019; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 31,4% cuối năm 2009, lên 67,5% vào cuối năm nay.

đào tạo nghề,học nghề,dạy nghề,lao động nông thôn
Năm 2019, Hà Nội đào tạo nghề cho hơn 16.000 lao động nông thôn. Ảnh minh họa: Hải Nguyên.
 

Về đào tạo nghề nói chung, theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2019, tuy không phải là thời điểm chính để thực hiện tuyển sinh, song kết quả tuyển sinh đạt 50.270 người, trong đó: Trình độ cao đẳng: 670 người; Trình độ trung cấp: 7.700 người; Trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng: 41.900 người.

Hải Nguyên

Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020

Nghệ An đặt chỉ tiêu hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn giai đoạn 2019-2020

- Nghệ An đặt chỉ tiêu giai đoạn 2019-2020 sẽ tuyển sinh đào tạo nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho 109.600 người. Trong đó, hỗ trợ học nghề cho 25.400 lao động nông thôn.