Cụ thể điểm sàn xét tuyển của từng ngành từng trường/khoa như sau:

ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
 
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Thí sinh lưu ý, điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1 điểm. Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao, điểm tiếng Anh tối thiểu đạt từ 4/10 trở lên. 

Thanh Hùng

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Trường ĐH Ngoại thương công bố điểm sàn xét tuyển năm 2020

Trường ĐH Ngoại thương vừa công bố mức điểm sàn nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển cho phương thức kết hợp và phương thức dựa trên kết quả thi THPT năm 2020.