Mỗi ngành có hai mức điểm chuẩn khác nhau giành cho học sinh có hai khu vực khác nhau.

Theo đó mã ngành TP là thí sinh có hộ khẩu TP.HCM

Mã ngành TQ là thí sinh có hộ khẩu các địa phương khác.

Điểm trúng tuyển là điểm tổ hợp B00 và điểm ưu tiên

Các trường hợp đồng điểm xét tuyển được sử dụng mức điều kiện so sánh để xét tuyển: 

NN: là điểm ngoại ngữ

N1: là điểm thi Anh văn 

 

BTB12: Điểm trung bình lớp 12

VA: Điểm thi môn văn

TTNV: Thứ tự nguyện vọng

Điểm chuẩn như sau:

Tuyển sinh đại học,Xét tuyển đại học,Điểm chuẩn đại học

Lê Huyền

Điểm chuẩn Trường ĐH Y dược TP.HCM cao nhất 26,7

Điểm chuẩn Trường ĐH Y dược TP.HCM cao nhất 26,7

- Trường ĐH Y dược TP.HCM đã công bố điểm chuẩn 2019. Ngành Y đa khoa có điểm chuẩn cao nhất là 26,7.