Điểm trúng tuyển là điểm môn 1+ môn 2+ môn 3+ Ưu tiên (nếu có).

Ngành sư phạm tiếng Anh và Sư phạm Toán có điểm chuẩn cao nhất 24.

Điểm chuẩn cụ thể như sau:

 
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 24
Điểm chuẩn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cao nhất 24

Lê Huyền

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cao nhất 25,5

Điểm chuẩn Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM cao nhất 25,5

- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn 2019