Năm 2019, Trường ĐH Mỏ - Địa chất dành 540 chỉ tiêu cho những thí sinh xét tuyển học bạ. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của ba học kỳ THPT là lớp 11 và kỳ I lớp 12.

Ví dụ, nếu thí sinh xét tuyển với tổ hợp A00, điểm tổng kết môn Toán của ba học kỳ trên lần lượt là 5,5; 5,7 và 5,9 thì điểm Toán được tính theo công thức (5,5 + 5,7 + 5,9)/3 = 5,7.

Tương tự, điểm tổng kết Lý của thí sinh trong ba học kỳ lần lượt là 6,5; 6,1 và 6,3 thì điểm Lý khi xét tuyển là (6,5 + 6,1 + 6,3)/3 = 6,3.

Điểm tổng kết Hóa của ba kỳ là 7,3; 7,2 và 7,4 thì điểm Hóa khi xét tuyển là (7,3 + 7,2 + 7,4)/3 = 7,2.

Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh này sẽ là 5,7 + 6,3 + 7,2 = 19,2.

 

Điểm trúng tuyển dựa trên kết quả học tập THPT cụ thể như sau:

Điểm chuẩn học bạ vào Trường ĐH Mỏ - Địa chất cao nhất là 25,9

Thí sinh phải gửi Hồ sơ về Phòng Đào tạo Đại học từ ngày 15/7 đến 17h ngày 22/7/2019.

Thúy Nga

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội lấy thí sinh có tổng điểm học bạ từ 21,2

Trường ĐH Văn hóa Hà Nội lấy thí sinh có tổng điểm học bạ từ 21,2

 - Trường ĐH Văn hóa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét học học bạ THPT đợt 1 năm 2019, trong đó ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là 25,5 điểm.