Điểm chuẩn cao nhất của ĐH Công nghệ, ĐHQGHN là 23,75 điểm cho ngành Công nghệ thông tin.

Các chương trình đào tạo chuẩn:

Điểm chuẩn 2018 đại học Công nghệ, ĐHQGHN
 

Các chương trình đào tạo chất lượng cao:

Điểm chuẩn 2018 đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Nguyễn Thảo