Trên cơ sở phân tích các thông tin mới nhất về kỳ thi THPT, xem xét việc giảm áp lực cho thí sinh do phải tham dự nhiều kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài, ĐH Quốc gia Hà Nội đã quyết định không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh riêng của ĐH Quốc gia Hà Nội trong mùa tuyển sinh đại học năm nay.

Thay vào đó, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ sử dụng kết quả thi THPT để xét tuyển.

Như vậy, phương án tuyển sinh của ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay về cơ bản không thay đổi, ổn định như năm 2019.

ĐH Quốc gia Hà Nội huỷ kỳ thi đánh giá năng lực

ĐH Quốc gia Hà Nội quyết định không triển khai kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh riêng.

Năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tuyển sinh theo các phương thức:

- Mở rộng các đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT và Quy định, hướng dẫn của ĐH Quốc gia Hà Nội.

 

- Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT năm 2020.

- Xét tuyển các thí sinh sử dụng các chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, IELTS vá các tiêu chí phụ khác (các đơn vị đào tạo sẽ quy định cụ thể theo yêu cầu của các chương trình đào tạo).

Các Trường thành viên và các Khoa trực thuộc sẽ xây dựng các tổ hợp xét tuyển và ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ sớm công bố Đề án tuyển sinh năm nay.

Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 kéo dài, cản trở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc THPT kết hợp với hình thức kiểm tra đánh giá từ xa.

Thúy Nga

ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin chi tiết về thi tuyển sinh 2020

ĐH Quốc gia Hà Nội thông tin chi tiết về thi tuyển sinh 2020

 - Trong bài thi Khoa học Tự nhiên của ĐH Quốc gia Hà Nội, thí sinh sẽ đăng ký lựa chọn 1 trong 2 hợp phần là Lý – Hóa hoặc Hóa – Sinh. Mỗi bài thi hay hợp phần thi tương ứng một đầu điểm.