Đề thi cho hệ chuyên Văn gồm 2 phần với 5 câu trong thời gian làm bài 150 phút:

đề văn thi lớp 10,đề văn trường chuyên,đề thi lớp 10,thi lớp 10
 

Thanh Hùng

Đề thi vào lớp 10 môn văn ở Nghệ An gần giống đề kiểm tra học kỳ

Đề thi vào lớp 10 môn văn ở Nghệ An gần giống đề kiểm tra học kỳ

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Nghệ An, nhiều người phát hiện một câu hỏi của môn Ngữ văn giống với đề thi khảo sát chất lượng học kỳ II của học sinh lớp 9 tại huyện Yên Thành (Nghệ An).