Đề thi cho hệ chuyên Toán gồm 5 câu với thời gian làm bài trong 150 phút: 

đề toán thi lớp 10,đề toán trường chuyên,đề thi lớp 10,thi lớp 10
 

Thanh Hùng

Đáp án tham khảo môn Toán thi lớp 10 Nghệ An năm 2019

Đáp án tham khảo môn Toán thi lớp 10 Nghệ An năm 2019

Dưới đây là hướng dẫn giải đề thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An năm học 2019 - 2020.