Dưới đây là đề thi và đáp án môn Toán của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 - 2018, tỉnh Quảng Ngãi.

Đề thi như sau:

 
Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 của Quảng Ngãi
Đề thi môn Toán

Lời giải do thầy giáo Nguyễn Văn Thành, Trường THCS Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, thực hiện.

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 của Quảng Ngãi


Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 của Quảng Ngãi

Đề thi và đáp án môn Toán tuyển sinh lớp 10 của Quảng Ngãi