Với môn ngoại ngữ ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, năm nay tại TP.HCM sẽ có thêm tiếng Đức.

Sau đây là đề thi môn Ngoại ngữ Tiếng Anh với bài giải của thầy Phạm Lê Phương Đoàn, Trường THPT Vĩnh viễn, TP.HCM.

Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM

Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM

 
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Đề thi lớp 10 và gợi ý đáp án môn Ngoại ngữ ở TP.HCM
Đề thi văn lớp 10 của TP.HCM "cầm đề mà muốn viết ngay"

Đề thi văn lớp 10 của TP.HCM "cầm đề mà muốn viết ngay"

- Đề thi môn Ngữ văn lớp 10 của TP.HCM được nhiều thí sinh nói gần gũi với đời sống, còn các thầy cô giáo rất hào hứng đón nhận.