Ngày 2/9, Thời báo Giáo dục đại học (Times Higher Education) công bố kết quả xếp hạng đại học thế giới năm 2021.

Theo đó, đây là lần thứ 2 ĐH Quốc gia Hà Nội lọt vào nhóm 801-1000 thế giới và cũng là cơ sở giáo dục duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm 1.000.

Đại học Việt Nam duy nhất vào top 1.000 thế giới

ĐH Quốc gia Hà Nội là đại diện Việt Nam có tên trong top 801-1000

Ngoài ra, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM cũng là những đại diện của Việt Nam có mặt trong nhóm 1001+. Lần xếp hạng này của THE công bố thứ hạng 1.527 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.

ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đứng đầu về các chỉ số về giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chỉ số trích dẫn và hội nhập quốc tế đứng đầu trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng.

ĐH Quốc gia TP.HCM đứng đầu về chỉ số thu nhập từ doanh nghiệp.

Đại học Việt Nam duy nhất vào top 1.000 thế giới

 

Top 10 trường đại học hàng đầu thế giới năm 2021

Theo Bảng xếp hạng đại học thế giới 2021 của THE, ĐH Oxford tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới, tiếp theo là ĐH Stanford, ĐH Harvard, Viện Công nghệ California và Viện Công nghệ Massachusetts. Đáng kể nhất là sự bứt phá của ĐH Harvard – vươn từ vị trí thứ 7 lên vị trí thứ 3 thế giới.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan có 17 trường vào top 1001+, Malaysia có 15 trường, Indonesia có 9 trường, Singapore có 2 trường, Brunei có 1 trường.

Các trường trong khu vực có thứ hạng tương đương ĐH Quốc gia Hà Nội (nhóm 801-1000) là King Mongkut’s University of Technology Thonburi (đứng thứ 2 ở Thái Lan), Universiti Tenaga Nasional (đứng thứ 4 ở Malaysia).

Ngoài việc tiếp tục thuộc nhóm 801-1000 bảng xếp hạng đại học thế giới THE – WUR 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng thuộc nhóm 801-1000 trong 3 kỳ xếp hạng liên tiếp (2019 - 2021) trong bảng xếp hạng đại học thế giới của QS.

Ngoài ra, ĐH Quốc gia Hà Nội cũng lần đầu tiên lọt vào nhóm 101–150 trong bảng xếp hạng 50 trường đại học trẻ của QS năm 2021.   

Times Higher Education (THE) đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học, theo các bộ chỉ số đo lường tiêu chuẩn nhằm cung cấp những so sánh toàn diện và công bằng.

Căn cứ vào cơ sở dữ liệu khoa học SCOPUS (của Nhà xuất bản Elsevier) cung cấp, các khảo sát độc lập và dữ liệu của trường đại học cung cấp, việc tính điểm và xử lý dữ liệu của THE được PricewaterhouseCoopers (PwC), một tổ chức kiểm toán độc lập, chuyên nghiệp, giám sát thực hiện.

Các tiêu chí Xếp hạng đại học thế giới 2021 vẫn được duy trì như kỳ xếp hạng 2020, theo 5 nhóm tiêu chí về hiệu suất gồm:

1. Giảng dạy (môi trường học tập) với trọng số tính điểm xếp hạng là 30%

2. Nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng) với trọng số 30%

3. Các trích dẫn khoa học (tầm ảnh hưởng của nghiên cứu) với trọng số 30%

4. Triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu) với trọng số 7,5%

5. Thu nhập ngành (chuyển giao kiến thức) với trọng số 2,5%

Thúy Nga

Những đại học Việt Nam đầu tiên được xếp hạng 5 sao

Những đại học Việt Nam đầu tiên được xếp hạng 5 sao

Bảng xếp hạng đối sánh và gắn sao cho 30 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và ASEAN do một nhóm các nhà khoa học thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội thực hiện đã cho thấy những kết quả thú vị.