Theo đó, phần lớn các trường đại học thành viên của ĐH Đà Nẵng có mức điểm sàn từ 15.

Cao nhất là 17 điểm với Ngành Công nghệ Thông tin (Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng). Thấp nhất là Phân hiệu Kon Tum với 12,5 điểm.

Mức điểm sàn các trường như sau:

1. Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng: 15 - 17 điểm.

2. Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng: 15 điểm.

3. Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng: 15 điểm.

4. Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng: 15 điểm.

 

5. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng: 14 - 15 điểm.

6. Phân hiệu Kon Tum: 12,5 điểm.

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh: 15 điểm.

8. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông: 15 điểm.

Thí sinh tra cứu mức điểm sàn cụ thể cho từng ngành của các trường đại học tại đây.

Điểm nhận Đăng ký xét tuyển được quy về thang điểm 30 đối với các ngành có nhân hệ số môn xét, cộng với điểm ưu tiên.

Khánh Hòa

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao là 19 điểm

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Học viện Ngoại giao là 19 điểm

 Hội đồng tuyển sinh Đại học 2019 Học viện Ngoại giao vừa có thông báo mức điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2019.