Với hình thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp, vào Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT để điều chỉnh nguyện vọng. 

Thí sinh muốn điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến phải đăng ký số điện thoại. Nếu thí sinh chưa khai số điện thoại hoặc đổi số điện thoại thì khi đăng nhập vào Hệ thống để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển có thể khai báo lại.

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.

Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào Hệ thống

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Bước 2: Vào chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Chọn chức năng Thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình:

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Sau khi chọn chức năng, màn hình Thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiển thị:

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Bước 3: In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi

Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút In danh sách trên màn hình:

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Bước 4: Thay đổi nguyện vọng

Thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: Sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc Xóa, Sửa, Thêm mới nguyện vọng.

Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng (ví dụ như hình bên dưới thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 3 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 3).

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Sau đó nhấn nút Xếp theo thứ tự NV để sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng tăng dần từ nguyện vọng thứ 1 đến thứ tự nguyện vọng cuối cùng của thí sinh.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Sau khi nhấn nút Xếp theo thứ tự NV, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần.

Để xóa 1 nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

 

Trên màn hình hiển thị bảng xác nhận xóa, thí sinh nhấn nút OK để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có.

Để thêm mới 1 nguyện vọng,thí sinh nhấn nút Thêm nguyện vọng trên màn hình. Lưu ý, nút Thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như sau:

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Để sửa 1 nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút Chọn.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Bước 5: Lưu thông tin

Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút Lưu thông tin.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Bước 6: Xác nhận đăng ký

Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký và gửi tin nhắn theo cú pháp: TSO <Số báo danh> gửi 6058.

Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực. Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút Xác nhận đăng ký.

Hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến

Thí sinh nhấn nút OK trên màn hình để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng.

Bước 7: Kết thúc

Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, tiếp tục nhấn nút OK. 

Sau khi nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh.

Vào trang thông tin nguyện vọng, thí sinh thực hiện In danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại.

Để việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng.

Thúy Nga

6 lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020

6 lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức là trực tuyến (từ 19/9 đến 17h ngày 25/9) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng (từ 19/9 đến 17h ngày 27/9).