Ngoài hình thức điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến, thí sinh có thể dùng phiếu để điều chỉnh trong thời gian từ ngày 19/9 đến 17h ngày 27/9. Việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển bằng phiếu giúp thí sinh tăng thêm số lượng nguyện vọng so với số đăng ký ban đầu trong Phiếu đăng ký dự thi.

Để việc điều chỉnh nguyện vọng thuận lợi, thí sinh phải điền thông tin chính xác. Trong đó, thí sinh phải khai đầy đủ thông tin trên 2 tờ phiếu. Phiếu số 1 sẽ do nơi tiếp nhận lưu, phiếu số 2 do thí sinh giữ.

Bên cạnh đó, nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh lớn hơn so với lúc đăng ký, thí sinh phải nộp thêm 30.000 đồng/ nguyện vọng.

Chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học bằng phiếu

Mẫu phiếu điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển

Các thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin trong 2 phiếu, cụ thể như sau:

Bước 1: Điền thông tin cá nhân 

Các thí sinh cần lưu ý, thông tin phải chính xác và thống nhất với Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học trước đó đã đăng ký.

Bước 2: Mục "Đề nghị điều chỉnh chế độ ưu tiên"

Nếu thí sinh cần sửa “Khu vực ưu tiên” hoặc “Đối tượng ưu tiên” thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Trong mục "Khu vực ưu tiên tuyển sinh", thí sinh cần điền một trong các mã KV1, KV2-NT, KV2 hoặc KV3 tương ứng với khu vực ưu iên thí sinh được hưởng.

 

Đối với mục "Đối tượng ưu tiên tuyển sinh", thí sinh điền một trong các ký hiệu từ 01 đến 07. Nếu không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống.

Bước 3: Mục "Nội dung các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau điều chỉnh"

Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin về các nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi đã điều chỉnh vào bẳng mới từ cột 1 đến cột 5.

Tại cột 6 “Nội dung thay đổi”, thí sinh so sánh bẳng mới với bảng cũ. Nếu không thay đổi thứ tự và nội dung nguyện vọng, thí sinh ghi số 0 tại cột 6 cùng hàng. Tương tự, nếu chỉ thay đổi thứ tự ưu tiên và giữ nguyên các nội dung khác, thí sinh ghi số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ tại cột 6 cùng hàng.

Với những thay đổi khác, thí sinh ghi “TĐ” tại cột 6 cùng hàng.

Chi tiết cách điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học bằng phiếu

Trong ví dụ này, nguyện vọng 1 của bảng mới trùng với nguyện vọng 2 của bản cũ. Do đó thí sinh điền số 2 (số thứ tự nguyện vọng ưu tiên cũ) vào cột 6, hàng 1.

Nguyện vọng 2 của bảng mới thay đổi so với bảng cũ, thí sinh điền “TĐ” vào cột 6, hàng 2.

Nguyện vọng 4 của bảng mới không thay đổi so với bảng cũ, thí sinh điền số 0 vào cột 6, hàng 4.

Với hình thức sử dụng phiếu điều chỉnh, thí sinh nộp tại điểm tiếp nhận hồ sơ. Trong 24 giờ từ khi thí sinh nộp phiếu, cán bộ sẽ yêu cầu các em ký xác nhận nội dung điều chỉnh, sau đó cập nhật thông tin thí sinh vào cơ sở dữ liệu của cổng để thí sinh kiểm tra lại.

Thúy Nga

6 lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020

6 lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2020

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng một lần duy nhất bằng một trong hai phương thức là trực tuyến (từ 19/9 đến 17h ngày 25/9) hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng (từ 19/9 đến 17h ngày 27/9).