Các đơn vị có trung tâm sát hạch, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin gồm các cơ sở giáo dục đại học và các Sở GD-ĐT sau:

Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
 
Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin
Các đơn vị được cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin

Thanh Hùng

16 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

16 trường được tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc

Bộ GD-ĐT vừa công bố danh sách các đơn vị được phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.