Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đã có quyết định cho sinh viên và học viên nghỉ thêm 1 tuần, từ ngày 2/3 đến hết ngày 8/3. Trong thời gian này nhà trường phun khử khuẩn khuôn viên và phòng làm việc, phòng học.

Riêng cán bộ, giảng viên làm việc bình thường theo quy định.

3 trường đại học kéo dài thời gian nghỉ cho sinh viên thêm 1 tuần

Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cũng ký quyết định cho sinh viên nghỉ thêm một tuần từ 2/3 đến hết 8/3. Nếu tình hình dịch bệnh phức tạp nhà trường sẽ có thông báo sau.

 
3 trường đại học kéo dài thời gian nghỉ cho sinh viên thêm 1 tuần

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM cũng nghỉ đào tạo tập trung trong 1 tuần từ 2-8/3. Trong thời gian này sinh viên học trực tuyến trên hệ thống kế hoạch giảng dạy. Cũng từ học kỳ 2, toàn bộ giảng viên, sinh viên thực hiện dạy học theo phương pháp kết hợp trên lớp và trực tuyến.

Lê Huyền

Học sinh, sinh viên trường nghề đi học lại ngày 2/3

Học sinh, sinh viên trường nghề đi học lại ngày 2/3

- Học sinh, sinh viên các sơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý sẽ đi học lại vào ngày 2/3 sau thời gian nghỉ vì dịch Covid-19.