Tổng cục Thống kê tổng hợp từ báo cáo của Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp cho hay, về đào tạo nghề, tính đến cuối tháng 8/2019 đã tuyển mới được hơn 1,6 triệu người, trong đó trình độ cao đẳng, trung cấp tuyển sinh được 312 nghìn người; trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác tuyển sinh được hơn 1,3 triệu người.

9 tháng đào tạo nghề được cho 450 nghìn lao động nông thôn, khuyết tật và dân tộc

Bên cạnh đó, trong 9 tháng năm 2019 hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 450 nghìn lao động nông thôn, người khuyết tật và dân tộc thiểu số.

 

Hiện nay, cả nước có 2.902 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 400 trường cao đẳng; 492 trường trung cấp, 1.025 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 985 cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác.

Hải Nguyên

Tìm cách đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tìm cách đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn

- Những hạn chế và giải pháp đã được các đại biểu đưa ra tại hội nghị về đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên năm 2019, sơ kết 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn (2010 – 2019).